Tietosuojaseloste

Päivitetty: 07.03.2019

Yritykseni tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterinpitäjä:

Yrityksen nimi: Liikuntaa ja hyvinvointia Sportalito

Y-tunnus: 2846874-8

Osoite: Niittysillankulma 2 C 25, 02200 Espoo     

Puhelin: 040 778 8751

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Nimi: Jannica Paananen

Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi:

Liikuntaa ja hyvinvointia Sportaliton yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri sekä markkinointitietoja koskeva rekisteriseloste

 

Rekisterien pitämisen peruste

Rekisterissä olevien tietojen kerääminen ja säilytys perustuu joko lakiin, sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoiminnan edellytyksen kannalta.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- terveydenhuoltolaki

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Asiakasrekisterin ylläpitäminen perustuu sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa. Sopimussuhde syntyy rekisterinpitäjän valmennustoiminnassa: personal training, pienryhmävalmennukset

Rekisterinpitäjä haluaa asiakas- ja markkinointitoiminnallaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla, ja tarjota rekisteröidyille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkuuden hoidon tai valmennuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä laadun varmistamiseksi ja laskutukseen. 

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää

Rekisterin käyttötarkoituksena on myös

 • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen
 • Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden ja tapahtumien markkinointi ja tiedoittaminen

 

Rekisterin tietosisältö

Hierontatoiminnassa muodostuva potilasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • henkilötunnus
 • syntymäaika
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • harrastukset
 • työ
 • terveydentila: sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, mahdolliset leikkaukset
 • käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja

Valmennuksissa muodostuva asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • valmennuksen turvallisuuden takaamiseksi asiakkaan terveydentila: sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, mahdolliset leikkaukset
 • rekisterinpitäjän toimesta kerätyt ja tallennetut valmennuksen kulkuun liittyvät tiedot

Sekä evästeiden avulla kerätty tieto rekisteröidyn käynneistä ja toimista Rekisterinpitäjän verkkosivustolla

 

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään

 • asiakkaan itse antamiaan tietoja
 • rekisterinpitäjän toiminnassa esim. valmennuksissa muodostuneet
 • rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden tai verkkolomakkeen avulla
 • julkisista tietolähteistä

 

Käsittelyn kesto

Potilasasiakirjoille on säädetty säilytysajat potilaan oikeusturvan ja laadukkaan hoidon valvonnan turvaamiseksi.

Potilastietoja säilytetään:

 • 12 vuotta potilaan kuolemasta
 • jos kuolemasta ei tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä

Mikäli henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytys perustuu lakiin, säilytetään kyseessä olevia asiakirjoja lain vaatima aika. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi henkilötietoja sisältävät laskut.

Valmennustoiminnassa valmennuksen kulkuun ja seurantaan kerättyjä ja tallennettuja tietoja säilytetään sopimussuhteen päättymisen jälkeen kolme (3) kuukautta.

Firstbeat-hyvinvointianalyysin tietojenkäsittely katso täältä

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Nettiajanvaraukseen ja kirjanpitoon käytetään kolmansien osapuolten palveluja. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään myös kolmansien osapuolten tahoilta voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valvira, Avi) lakiin perustuvasta vaatimuksesta. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojaus

Rekisterien tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

Manuaaliset rekisterit säilytetään lukollisessa kaapissa rekisterinpitäjän valvonnassa.

Yritystoiminnassa käytettävä tietokone ja puhelin on suojattu asianmukaisesti salasanoin, palomuurilla ja virustorjunnalla.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekistereistä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Close

50% Valmis

UNOHDA ERGONOMIA, LISÄÄ LIIKE!

Tilaa ilmainen opas tästä, jossa opetan sinulle kaksi helppoa liikkuvuustestiä sekä saat heti vinkit, joilla parannat liikuvuuttasi!